Eitech vinner fortsatt förtroende att bistå Ellevio i ännu ett kraftstationsprojekt

Örby, Beckomberga och Högdalen. Det är några goda exempel på kraftstationer där Eitech bistår Ellevio med sin specialistkompetens inom elteknik. Eitech har nu vunnit fortsatt förtroende i anslutning till Ellevios modernisering av station Bredäng, belägen i södra Stockholm.

- Vi fortsätter på den inslagna vägen och målsättningen att leverera tillförlitliga kraftanläggningar med teknik och utrustning av högsta kvalitet. Vilket även gäller Bredäng och det känns tryggt att våra medarbetare känner väl till beställarens förväntningar och aktuell station sedan tidigare, när vi för två år sedan levererade ett 220 kV fack och installerade en reaktor i Bredäng, säger Jan Hintze, VD och ansvarig för Eitechs kraftverksamhet i Sverige.

Eitechs nya uppdrag är en totalentreprenad och omfattar mark- och byggnadsarbeten samt leverans av ett nytt 220 kV transformatorfack med tillhörande transformatorbås. I uppdraget ingår även ansvar för anpassning av stationens befintliga kontrollanläggning för anslutning och inkoppling av nya transformatorer tillhandahållna av Ellevio.

- Transformatorerna i Bredäng byts ut för att öka drift- och personsäkerheten i stationen samt för att säkerställa att det ökade effektbehovet kan tillgodoses i området. Vårt arbete färdigställs under 2019 och vi byter ut transformatorerna etappvis med en transformator i taget, allt för att anläggningen ska kunna vara i drift under hela projektets utförande, avslutar Jan Hintze.

För ytterligare information kontakta:
Jan Hintze, VD Eitech Engineering, +46 70 926 80 60, E-post: jan.hintze@eitech.se