VINCI Energies förvärv av Eitech-koncernen godkänt av konkurrensmyndigheten

VINCI Energies är nu formell ägare av 100 procent av de bolag och resurser som ingår i Eitech-koncernen. Detta efter att konkurrensmyndigheten i Sverige har godkänt köpet som offentliggjordes den 8 november 2017.

Med VINCI Energies får Eitech en långsiktig och ekonomiskt stark ägare vilket förväntas ge kundfördelar genom samverkan med VINCI Energies övriga varumärken i Norden och en ny internationell dimension till verksamheten. 

- Nytt år och nya utmaningar är ett uttryck som verkligen överensstämmer för Eitechs del. Med ett flertal nyvunna strategiska uppdrag i bagaget är vi mer än redo för att leva upp till den nya ägarens förväntningar, samt på ett värdefullt sätt bidra till att VINCI Energies uppnår sin målsättning att expandera samt bredda sitt utbud av tjänster i Norden, säger Olle Backman, koncernchef Eitech AB.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Olle Backman, Koncernchef Eitech, tfn +46 70 632 89 93, e-post: olle.backman@eitech.se
Åke Thimfors, VD VINCI Energies Nordic, tfn +46 735 20 00 37, e-post: athimfors@vinci-energies.com