Eitech vinner stort installationsuppdrag på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå

Eitech har av Västerbottens läns landsting vunnit förtroendet att ansvara för el- och teleinstallationer när sjukhuset i Umeå investerar i en ny byggnad för all psykiatrisk vård. Den totala byggytan omfattar mer än 30 000 kvadratmeter och för Eitechs del uppgår ordervärdet till närmare 70 miljoner svenska kronor.

Det nya uppdraget avser en samordnad generalentreprenad för Byggnad 28, en ny fastighet om 5 plan med anslutningskulvertar och skywalk till övriga sjukhuset. En byggnad som färdigställs vid årsskiftet 2021/22 och då samlar mottagningar och vårdavdelningar för BUP samt allmän psykiatri och rättspsykiatri på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

Eitechs installationsuppdrag är omfattande inom elteknik. Elentreprenaden avser bland annat transformatorer, fördelnings- och belysningssystem samt UPS-anläggning och solcellskraft. Teleentreprenaden avser i sin tur funktionsnät för telekommunikation samt system för exempelvis brandlarm, utrymning, passage, porttelefoni och ljudöverföring.

- Byggnad 28 blir ett strategiskt viktigt uppdrag för oss på många sätt. Bemanningsmässigt att luta sig emot tack vare uppdragets storlek och projekttid, men framförallt teknik- och kompetensmässigt för vår tele- och säkerhetsavdelning i Umeå, säger Kent Karlsson, Eitechs enhetschef inom installation i Umeå.

För ytterligare information kontakta:
Kent Karlsson, Enhetschef Umeå, Eitech Electro AB, tfn +46 70 364 00 65, E-post: kent.o.karlsson@eitech.se