Eitech har genomfört säkerhetsvecka tillsammans med VINCI Energies

Eitech tillsammans med övriga verksamheter inom VINCI Energies har haft säkerheten i extra fokus under sin årliga säkerhetsvecka (Safety Week). Veckan har präglats av olika aktiviteter på kontoren och ute på projektplatserna. Fokus har varit det gemensamma ansvaret för att signalera om riskfyllda situationer samt att dela med sig av dessa iakttagelser och andra lärdomar.

Eitech har med framgång under de senaste tre åren genomfört en säkerhetsvecka som gått av stapeln i november. När Eitech nu är en del av VINCI Energies, var det naturligt att deltaga i motsvarande koncept inom den nya koncernen, och därigenom ytterligare utveckla den egna säkerhetskulturen.

- SE, VARNA och DELA är ledorden som ligger till grund för säkerhetsveckan inom VINCI Energies. Det handlar om att uppmärksamma riskfyllda situationer, och delge varandra viktiga erfarenheter. Jag är övertygad om att ett väl fungerande säkerhetsarbete kräver en proaktiv säkerhetskultur, säger Susanne Häggström, Arbetsmiljö- och säkerhetsansvarig inom Eitech.

Utöver kunder och leverantörer så involverar och engagerar VINCI Energies säkerhetsvecka närmare 70 000 medarbetare i 53 länder. Safety Week är en årlig återkommande aktivitet med syftet att utveckla företagets säkerhetskultur och med målsättningen att förebygga olyckor och ohälsa.

- Arbetet mot vår nollvision fortsätter – #ingaskadorpåjobbet, där allas engagemang är avgörande för att vi ska lyckas. Tillsammans med VINCI Energies övriga verksamheter bygger vi nu en gemensam säkerhetskultur, Safety Excellence, med målsättningen att ha branschens främsta säkerhetsarbete, avslutar Susanne Häggström.

För ytterligare information kontakta:
Susanne Häggström, Arbetsmiljö- och säkerhetsansvarig i Eitech, tfn +46 70 269 50 29, E-post: susanne.haggstrom@eitech.se