Eitech bygger en ny transformatorstation till Vattenfall Eldistribution

Eitechs nya uppdrag avser en totalentreprenad för en ny 130 kV transformatorstation i Trehörningsjö belägen 7 mil norr om Örnsköldsvik. Uppdraget utförs i samband med att beställaren Vattenfall Eldistribution investerar i sitt kraftnät i området för att bland annat säkerställa anslutning av en ny stor vindkraftpark. Ordervärdet uppgår till cirka 29 miljoner svenska kronor.

Eitechs totalentreprenad omfattar ansvar för en komplett stationsbyggnad med tillhörande mark- och anläggningsarbeten samt ny kommunikationsutrustning för att kontrollera, styra och övervaka stationen både lokalt och via fjärrkontroll. Den nya stationen utrustas bland annat med nytt 130 kV utomhusställverk, 30 kV- och 20 kV inomhusställverk samt även två nya transformatorer tillhandahållna av beställaren.

- Vi har nyligen avslutat ett lyckat kraftprojekt i närheten av Pajala med goda vitsord från Vattenfall Eldistribution. Självklart är våra kompetenta projektledare och tekniker redo för att fortsatt leva upp till beställarens höga förväntningar och att återigen bygga en toppmodern anläggning avseende kvalitet och funktionalitet, säger Jan Hintze, VD och ansvarig för Eitechs kraftverksamhet i Sverige.

För ytterligare information kontakta:
Jan Hintze, VD Eitech Engineering AB, tfn +46 70 926 80 60, E-post: jan.hintze@eitech.se
Mikael Berg, Enhetschef Eitech Engineering i Umeå, tfn +46 76 110 99 80, E-post: mikael.berg@eitech.se