Viktig milstolpe för den trådlösa elvägen på Gotland

Eitech har ansvarat för kvalitetssäkring och installation av elteknik i samverkansprojektet Smartroad Gotland. Projektet har nu nått en viktig milstolpe när fokus övergått från produktion till testning av tekniken i form av ElectReons trådlösa elvägssystem för elfordon längs 1,6 kilometer allmän väg i Visby.  

De första skarpa testerna av anläggningen har genomförts under januari och februari, med projektets första testfordon som är en lastbil på 40 ton utrustad med fem 20 kW trådlösa mottagare (totalt 100 kW). Projektet redovisar ett positivt utfall när systemet visar prov på stabil drift och bekräftar även att snö och is inte påverkar de trådlösa laddningsfunktionerna. 

- Tack vare vårt bidrag i projektet följer vi på Eitech den pågående testfasen med spänning. Projektet har nyligen avslutat tester på en delsträcka om 200 meter, med hastigheter upp till 60 km/h och med en genomsnittlig effekt på 70 kW från vägen till lastbilens batteri. Vägen framåt för projektet är nu att testa hela vägsträckan, samt med olika och flera fordon samtidigt och med högre hastighet, säger Tomas Lindsbro, Enhetschef Projekt inom Eitech. 
Smartroad Gotland är en av fyra elvägar som Trafikverket har låtit installera på allmänna vägar i Sverige. Demonstrationssträckor som i sin tur nu kommer att utvärderas, för att sedan bana väg för den framtida utrullningen av elvägar i Sverige. Trafikverket, på uppdrag av regeringen, redovisade en rapport den 1 februari i ämnet och om en möjlig utbyggnad av elvägar i Sverige fram till 2030. Beslut finns redan att en cirka 25 km lång pilotsträcka skall byggas och vara i drift 2025.

Följ den fortsatta utvecklingen och läs mer om projekt Smartroad Gotland.

........................................................................

Smartroad Gotland tar naturlig plats i The Hive

För Eitech går innovation och hållbarhet hand i hand. Med engagemang jobbar vi aktivt för att driva på utvecklingen av framtidens el- och energisystem utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Som en del av VINCI Energies, delar vi VINCI-gruppens mål om att minska våra koldioxidutsläpp med 40% till år 2030. Ur detta perspektiv är Smartroad Gotland ett gott exempel på ett initiativ där vi med stolthet bidrar med vår specialistkompetens inom elteknik. 

Smartroad Gotland har även tagit en naturlig plats i VINCI Energies nyetablerade innovationscenter The Hive – Innovations for good, i Solna. Där Eitech tillsammans med övriga systervarumärken inom VINCI Energies nätverk har skapat en kreativ mötesplats för att ta vara på idéer från både medarbetare samt kunder och partners, med den gemensamma målsättningen att utveckla smarta klimatlösningar. Ta en titt!