Eitech ansvarar för elinstallationerna i nya Vikhemskolan

Eitech har tillsammans med Veidekke erhållit uppdraget att till Hemsö ansvara för byggnation av Vikhemskolan i Staffanstorp. Den nya skolan byggs för att ge närmare 800 förskolebarn och grundskoleelever en modern och energismart utbildningsmiljö. Skolstart planeras till höstterminen 2022.

- Vårt uppdrag avser en totalentreprenad och omfattar bland annat projektering och installation av kanalisation, belysning, kraft, brandlarm, allmän tele samt datanät. Vi ser fram emot att bidra med vår specialistkompetens inom elteknik och leverera en anläggning med teknik och system som har högsta betyg, säger Per-Olov Forss, enhetschef för Eitechs installationsverksamhet i Lund. 

Vikhemsskolan, på cirka 8 000 kvadratmeter yta, kommer bestå av en huskropp i två plan omfattande klassrum, gemensamhetsutrymmen, specialsalar för hemkunskap, slöjd och musik samt tillagningskök med tillhörande matsal. 

Fastigheten miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver och med en målsättning Guld för energianvändning, allt för att ge eleverna ett sund inomhusklimat med bra ventilation och ett hållbart perspektiv utifrån val av byggmaterial samt teknisk utrustning. Till både skola och förskola anläggs även nya skolgårdar med trygg och energismart belysning som Eitech installerar.