Eitech installerar samverkansprojekt till Hammarö Kommun

Eitech har vunnit uppdraget att ansvara för alla elinstallationer när Hammarö kommun bygger ett helt nytt vårdboende för personer med demenssjukdom i området Djupängen. Projektet drivs i samverkansform och omfattar en total byggyta om cirka 14 000 kvadratmeter, Eitechs uppdragsgivare är PEAB Sverige AB. 

I Eitechs åtagande ryms projektering, leverans och installation av elkraft, belysning, data och tele samt säkerhetssystem som exempelvis trygghet-, rymning-, inbrott- och brandlarm. 
Vårdboendet uppförs i området Djupängen norr om Hammarö arena och avser mer än 100 platser, personalutrymmen i form av ett 30-tal kontorsplatser samt tillagningskök och tvätteri. Hammarö Kommun har hög målsättning med satsningen och vill skapa Värmlands bästa särskilda boende, där speciell hänsyn ska tas för personer med demenssjukdom och miljöcertifiering med ambitionsnivån guld är tydligt uttalat.

- Hammarö Kommuns övergripande mål för projekt Djupängen passar väl in med våra egna ambitioner och förväntningar. Tillsammans med övriga partners i projektet ligger vårt fokus på att leverera tekniklösningar med långsiktigt hållbara kostnader för drift, underhåll och energiförbrukning, säger Pål Portfelt, enhetschef Eitech Electro AB i Karlstad. 

För ytterligare information kontakta:
Pål Portfelt, Enhetschef Eitech Electro AB i Karlstad, tfn +46 70 327 50 35, E-post: pal.portfelt@eitech.se
Magnus Falkman, VD Eitech Electro AB, tfn +46 70 675 81 00, E-post: magnus.falkman@eitech.se