Eitech bygger ny stamnätsstation till Svenska kraftnät – värt närmare en kvarts miljard

Eitechs nya uppdrag för Svenska kraftnät omfattar byggnation av en ny stamnätsstation i anslutning till befintlig anläggning och kraftverk i Midskog utanför Östersund. Med ett ordervärde om närmare en kvarts miljard är det nya avtalet det största historiskt sett för Eitech inom kraftsegmentet.

- Specialistkompetens, erfarenhet och engagemang är tre viktiga ingredienser i vårt framgångsrecept inom kraftsegmentet. Jag vill lyfta fram våra projektledare, ingenjörer, konstruktörer och montörer, och då framförallt deras driv och viljan att ständigt utvecklas vilket resulterar i utökat förtroende från våra kunder, konstaterar en belåten Jan Hintze, VD Eitech Engineering AB.   

Eitechs uppdrag för den nya stamnätsstationen i Midskog omfattar en komplett funktionsleverans av 400 kV- och 220 kV-ställverk. Uppdraget avser även ansvar för bland annat installation av belysningsanläggning, hjälpkraftsystem och kontrollutrustning samt avveckling av befintliga 400 kV- och 220 kV-ställverk. 

- Funktionsansvaret gäller för hela systemet i stamnätsanläggningen, från primärapparat via kontrollutrustning till kommunikation med rätt funktion. Vårt uppdrag utförs som totalentreprenad och omfattar bland annat konstruktion, beräkningar, leverans av material, provning, driftsättning samt mark-, bygg- och installationsarbeten, förklarar Jan Hintze. 

Kort om projektet:
Midskogs stamnätsstation, som är belägen vid Indalsälven 3 mil från Östersund, är Svenska kraftnäts största transformatorstation sett till antalet 400 kV- och 220 kV-fack. Stationen har idag uppnått sin tekniska livslängd och behöver även anpassas för att möjliggöra anslutning av förnybar elproduktion som planeras i området. Bredvid stationen finns även idag en regionnätsstation som ägs av Jämtkraft Elnät AB. Nu skapas ett helt nytt stationsområde cirka 1 km söder om det befintliga stationsområdet. Förutom det nya 400 kV- och 220 kV-ställverken som Eitech levererar till Svenska kraftnät kommer det nya stationsområdet innehålla ett nytt 130 kV-ställverk som upphandlas av Jämtkraft Elnät AB i en egen entreprenad. 

Länk till Svenska kraftnäts sida om projektet:
 

För ytterligare information kontakta:
Jan Hintze, VD Eitech Engineering AB, tfn +46 70 926 80 60, E-post: jan.hintze@eitech.se
Roland Karlsson, Enhetschef Power Eitech Engineering i Sundsvall, tfn +46 76 790 94 34, E-post: roland.karlsson@eitech.se