Eitech installerar elteknik i nytt badhus i Timrå

Eitech har vunnit förtroendet att ansvara för samtliga installationer av el- och telesystem i det nya och moderna badhuset som byggs i Timrå. Uppdragsgivare är NCC Building Sweden och slutkund är Timrå Kommun.

I Eitechs åtagande ingår installation av all elteknik, bland annat system och utrustning inom kraftförsörjning, tele, belysning, larm, säkerhet och elenergiproduktion.

- Samverkan, funktion, ekonomi och hållbarhet är centrala delar i vårt sätt att leda och utföra projekt, vilket överensstämmer väl med mål- och kravbilden för badhuset i Timrå där många tekniska system ska kommuniceras på en mindre yta och i en komplex miljö, säger Christer Johansson, enhetschef för Eitechs installationsverksamhet i Sundsvall.

Det nya badhuset placeras på Timrås idrottsplats i direkt anslutning till skola och ishall, samt omfattar en yta om cirka 6000 m² fördelat på olika badmiljöer och allmänna ytor som exempelvis reception, servering, konferensrum och gym. Anläggningen beräknas ta emot 150 000 besökare per år och planeras att vara färdigställd hösten 2022.