Eitech uppgraderar kraftförsörjningen på Motala Lasarett

Eitechs nya uppdrag avser en komplett ombyggnad av nuvarande elkraftförsörjning på lasarettet i Motala. Uppdragsgivare är Region Östergötland och ordervärdet uppgår till drygt 20 miljoner svenska kronor. 

Den befintliga kraftförsörjningen på lasarettet är över 25 år gammal vilket resulterat i en begränsad kapacitet och svårigheter att få tag i reservdelar. Tack vare investeringen i en ny tillförlitlig och energieffektiv kraftförsörjning säkerställer Region Östergötland lasarettets bas- och specialistvård på lång sikt. En vård som omfattar drygt 100 vårdplatser samt tillgodoser alla invånare i västra Östergötland.

För Eitechs del påbörjas projektet nu i höst och färdigställs i december 2018. Lasarettets nya och moderna kraftförsörjningssystem är då uppgraderat med ett nytt högspänningsställverk, nytt reservkraftaggregat, sex st nya transformatorer, 10 st lågspänningsställverk, elcentraler, ombyggnad av fyra st befintliga reservkraftaggregat samt ett nytt nätstyrnings- och övervakningssystem.

- Det ställs höga krav på vårt arbete som genomförs med sjukhuset i full drift och även omfattar rivning av det gamla kraftförsörjningssystemet i sin helhet förutom fyra stycken reservkraftaggregat. Tillsammans med beställaren optimerar vi den nya anläggningen för att skapa goda förutsättningar till framtida utbyggnader av systemet, förklarar Kristian Kassow, enhetschef Eitech Electro AB i Norrköping.

För ytterligare information kontakta:
Kristian Kassow, Enhetschef Eitech Electro i Norrköping, tfn +46 70 240 39 42, E-post: kristian.kassow@eitech.se
Magnus Falkman, VD Eitech Electro AB, tfn +46 70 675 81 00, E-post: magnus.falkman@eitech.se