Vattenfall väljer Eitech att modernisera Bodens kraftstation

Eitech har vunnit förtroendet att ansvara för en komplett leverans av nytt lokalkraft- och reservkraftsystem till Vattenfalls kraftstation i Boden. Ordervärdet uppgår till mer än 17 miljoner svenska kronor.

Det nya uppdraget omfattar en total upprustning av lokalkraftsystem för växelström (0.4kV) från inkommande 20kV-linje, via nya matande lokaltransformatorer, generatorställverk, lågspänningsställverk med tillhörande undercentraler samt kablage. Utöver lokalkraft ingår även införande av nytt reservkraftsystem med kapacitet att försörja hela anläggningen exklusive utskov. 

- Det känns stimulerande att Eitechs strategiska satsning på elektriker med kompetens inom hög- och mellanspänning resulterar i nya uppdrag och ökad efterfrågan. Uppdrag av denna omfattning är betydelsefull i vår ambition att växa ytterligare i Luleå och i hela Norrbotten, säger Ulf Björklund, divisionschef Nord inom Eitech Electro AB.     

Bodens kraftstation byggdes i början av 1970-talet och är lokaliserad längst nedströms av alla kraftstationer i Lule älv. Stationen har inte någon reell möjlighet att magasinera vatten vid avställning av ett eller två av aggregaten, där utav ställs det mycket höga krav på planering och genomförande i Eitechs uppdrag.

- Projektet utförs med stationen i normal drift. Det är något vi på Eitech, tillsammans med övriga entreprenörer som ansvarar för exempelvis kontrollutrustning och ventilation, särskilt kommer att ta hänsyn till i vårt arbete för att förhindra driftstörningar, avslutar Ulf Björklund.  

För ytterligare information kontakta:
Ulf Björklund, Divisionschef Nord Eitech Electro, tfn +46 70 632 03 49, E-post: ulf.bjorklund@eitech.se
Jonas Bergqvist Säljchef Industri Electro, tfn +46 70 682 40 80, E-post: Jonas.bergqvist@eitech.se