Nyheter

2010(6) Goodtech har tecknat ramavtal med Statoil

Goodtech har tecknat ett ramavtal avseende "drift, underhåll, modifieringar och uppgraderingar (OMMU) för säkerhet och Automation System (SAS)" med Statoil Petroleum AS.
2010-12-15

Goodtech fortsätter längs Haparandabanan

Goodtech har av Trafikverket tilldelats att ansvara för byggnation av ytterligare en mötesstation längs Haparandabanan samt att rusta upp bangården i Kalix. Kontraktssumman uppgår till ca 38,5 MSEK.
2010-12-13

Kraftig upprustning i Rätan

Goodtech har vunnit uppdraget att upprusta Rätan stamstation 220/40 kV åt E.ON Elnät Sverige i anslutning till Rätans Kraftverk.
2010-11-29

Goodtech rustar upp kollektivtrafiken för Stockholmarna

Tillsammans med FRIJO har Goodtech vunnit anbudet gällande upprustning av Hagsätralinjen.
2010-11-19

Kontraktet för Norra Länken klart

Den 15 juni tilldelades bolaget Tunnelentreprenad AB, som ägs gemensamt av Goodtech, (fd El & Industrimontage Svenska AB) och Swarco Sverige AB, den stora upphandlingen av installationsentreprenaden för Norra länken.
2010-11-05

Goodtech ASA Delårsrapport 3e kvartalet 2010

Goodtech ASA fortsätter att visa tillväxt i både intäkter och EBITDA jämfört med motsvarande period förra året.
2010-11-05