Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet finner du senaste nyheter och pressmeddelanden från Eitech. I arkivet finns även ett axplock av relevant information från när verksamheten inom Eitech ingick i Goodtech-koncernen. 

Till vänster hittar du arkiv uppbyggt år för år.

2011(20) Förnyat serviceavtal för Hafslund

Goodtech Projects & Services AS vann kontraktet för drift, underhåll och beredskap dygnet runt av Hafslunds fjärrkontroll- och kommunikationssystem för drift och övervakning av elnätet och kraftproduktionen.
2011-12-09

Goodtech levererar till ny järnmalmsbrytning i Kaunisvaara, Pajala

Goodtech har fått förtroende att leverera allmän kraft- och belysning inklusive montage, samt fastighetsautomation till Peabs byggnationer för Kaunisvaara dagbrott utanför Pajala. 
2011-12-08

Kraftig ökning av installationsuppdrag till kraftvärmeverk

Den senaste tiden har Goodtech fått förtroendet att leverera fem olika uppdrag omfattande el- och instrumentinstallationer till kraftvärmeverk. Uppdragen är tillsammans värda närmare 46 MSEK.
2011-12-07

Bättre grafisk prestanda

Goodtech Products lanserar Panel View Plus 6 operatörspaneler från Rockwell Automation.
2011-10-28

Goodtech har på nytt blivit vald till leverantör till Mjölby kommun

Goodtech Environment AB på Åland har på nytt blivit vald till leverantör och kontrakt kommer signeras med Mjölby kommun för leverans av en anläggning som ska producera biogas av slam från kommunens reningsverk.
2011-10-05

Goodtech får fortsatt förtroende vid Haparandabanan

Goodtech har av Trafikverket tilldelats utförandeentreprenaden omfattande el-, signal- och telearbeten, samt kabelförläggning längs Haparandabanan. Dessutom ingår mötesstationen Vuonoskogen i åtagandet. Kontraktssumman uppgår till ca 11,5 MSEK.
2011-09-20

Goodtech moderniserar panelproduktionen vid Bjertnæs Såg

Goodtech har vunnit ett kontrakt för leverans av en ny hyvel-linje till Bjertnæs Såg. Kontraktet är värt över 17 MNOK och anläggningen skall vara klar i september 2012. 
2011-09-08

Stor ökning i Goodtechs omsättning


2011-08-24

Goodtech säkerställer mer vindkraftsproduktion

Svenska Kraftnät har valt Goodtech som partner i samband med moderniseringen av stamnätsanläggningen i Hällby tre mil norr om Junsele i Örnsköldsviks kommun. Goodtechs uppdrag är en totalentreprenad och avser om- och tillbyggnad av befintligt 220 kV fördelningsställverk. Ordervärdet är cirka 39 miljoner svenska kronor.
2011-08-17

Goodtech vann pris för bästa innovation

ABB Robotics har utsett Goodtechs automatiska pallkragemontering till årets ”Best Innovative Application”. Priset vanns i stark internationell konkurrens och ger stort erkännande på marknaden.
2011-08-15

Goodtech expanderar i Sverige

Goodtech Solutions AB har ingått ett avtal om köp av företaget Imekon AB i Karlstad.
2011-07-06

Ny station för 30 vindkraftverk i fjällen

Goodtech har vunnit uppdraget att ansvara för en totalentreprenad avseende byggnation av en 130kV fördelningsstation i anslutning till en ny vindpark på lågfjället Sjisjka söder om Kiruna.
2011-07-01

Goodtech försörjer ny brevterminal

Goodtech har vunnit uppdraget att ansvara för leverans och montage av kraftförsörjning när Posten investerar i en ny brevterminal i Hallsberg.
2011-06-30

Goodtech kan BEST

Goodtech Projects & Services AB har på nytt vunnit förtroendet att genomföra ett BEST-projekt för Trafikverkets räkning i projekt Citybanan.
2011-06-27

Kraftig ökning inom kraft för Goodtech

Under 2011 har Goodtech stärkt sin ställning på kraftmarknaden i Norge. Nyligen tecknade företaget två strategiskt viktiga kontrakt till ett totalt värde av cirka 100 miljoner norska kronor.
2011-06-23

Goodtech säljer sin ägarandel i Tunnelentreprenad AB och E&I International AB

Styrelsen i Goodtech har idag beslutat att sälja sin 50% ägarandel i Tunnelentreprenad Svenska AB (TEAB) till El & Industrimontage Tannergård AB, ägt av tidigare styrelseordförande i Goodtech: Rolf Tannergård.
2011-06-21

Partnering formar sjukhus i Karlstad

På Centralsjukhuset i Karlstad har två nya vårdbyggnader om närmare 23 000 kvm nyligen tagits i bruk.
2011-06-15

Goodtech bygger för Citybanan

Goodtech har fått förtroendet av Trafikverkets projekt Citybanan att bygga om järnvägen vid station Stockholm Södra på Södermalm.
2011-02-16

Boliden väljer Goodtech

Boliden har valt Goodtech Products som leverantör av maskin- och programvara för automatisk etikettering och systemintegration på zinksmältverken i Finland (Kokkola) och i Norge (Odda).
2011-01-17

Goodtech moderniserar Akkats vattenkraftverk

Goodtech har erhållit uppdraget att ansvara för två elentreprenader när Vattenfall moderniserar Akkats vattenkraftverk i Jokkmokk. Ordervärdet uppgår sammantaget till närmare 15 miljoner svenska kronor.
2011-01-17