Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet finner du senaste nyheter och pressmeddelanden från Eitech. I arkivet finns även ett axplock av relevant information från när verksamheten inom Eitech ingick i Goodtech-koncernen. 

Till vänster hittar du arkiv uppbyggt år för år.

2012(22) Goodtech underhåller Facebooks datacenter i Luleå

Facebook har valt att förlägga sitt första europeiska datacenter i Luleå. Goodtech har utsetts att utföra uppdraget att tillhandahålla en komplett underhållslösning i den löpande verksamheten samt genomföra planerat och avhjälpande underhåll.
2012-12-21

Goodtech bygger om 400kV stamnätsstation utanför Uppsala

Svenska Kraftnät har beslutat att modernisera sin stamnätsstation CT63 Tuna belägen i Uppland cirka 2 mil nordost om Uppsala. Goodtech har vunnit uppdraget att ansvara för den omfattande ombyggnaden i en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 70 miljoner svenska kronor.
2012-12-05

Nya uppdrag inom kraft för Goodtech

Goodtech har vunnit uppdragen att bistå E.ON Elnät Sverige AB i anslutning till nya investeringar i Storfinnforsen, Strömsund och Hoting. Tillsammans uppgår ordervärdet till cirka 75 miljoner svenska kronor.
2012-11-14

Besök oss på Scanpack 2012

Besök oss i monter B02:60 på Scanpack 2012 i Göteborg den 23-26 oktober 2012. Vi berättar mer om Goodtechs bredd inom industriteknik och visar dig vår nya bag-in-box förpackningsmaskin.
2012-10-22

Goodtimes three 2012

I vårt tredje nummer av Goodtimes läser du mer om bland annat vårt bidrag i Northlands gruva i Pajala och om våra nya projekt inom miljöteknik.
2012-10-09

Goodtech installerar ett av Sveriges största signalprojekt

Goodtech har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med Ansaldo STS för installation av nytt signalsystem till Röda linjen i Stockholms tunnelbana. Med nytt signalsystem från Ansaldo säkerställs ökad kapacitet och turtäthet längs Röda linjen i framtiden. Kontraktets värde uppgår till cirka 103 miljoner svenska kronor. I kontraktet ingår även underhåll av det existerande signalsystemet tilldess det ersatts av det nya.
2012-08-31

Besök oss på VA-mässan 2012

Varmt välkommen till monter B05:12 på VA-mässan 2012, den 18-20 september på Svenska Mässan i Göteborg.
2012-08-29

Besök oss på Trä & Teknik 2012

Varmt välkommen till monter B02:42 på Trä & Teknik 2012, den 21-24 augusti på Svenska Mässan i Göteborg. Här visar Goodtech sin bredd inom industriteknik och sina innovativa och kundanpassade tekniska lösningar inom virkeshantering.
2012-08-16

Goodtech har tilldelats ett BESTM kontraktet för upprustning av Göteborgs Central

Affärsområdet Infra har tilldelats BESTM-entreprenaden Göteborg Central, byte av signalställverk, etapp Olskroken, etapp Västkustbanan och etapp Västra Stambanan.
2012-07-04

Endelig resultat av frivillig tilbud


2012-06-29

Fortsatt god orderingång och ökade marginaler

Under det första kvartalet har Goodtech mer än fördubblat sina marginaler i jämförelse med första kvartalet föregående år, från 1,5% till 3,2%. Kassaflödet under samma period uppgick till 57,2 miljoner norska kronor (-87,1 MNOK) för verksamheten.
2012-05-11

Goodtech bygger BEST till Trafikverket

Goodtech har vunnit uppdraget att ansvara för BEST-entreprenaden (bana, elektrifiering, signal & tele) i Trafikverkets fortsatta utbyggnad av Ostkustbanan. Ordervärdet, inklusive option, uppgår till närmare 100 miljoner svenska kronor.
2012-04-27

Goodtech bygger höglager i Finspång

Goodtech har vunnit uppdraget att leverera ett nytt verktygslager till Sapa Aluminiumprofiler i Finspång. Ordervärdet uppgår till närmare sju miljoner svenska kronor och uppdraget färdigställs under hösten 2012.
2012-04-26

Mer ERTMS för Goodtech

Inom sitt affärsområde Infra har Goodtech vunnit ett nytt uppdrag i anslutning till att Trafikverkets införande av trafikstyrningssystemet ERTMS fortsätter i Sverige.
2012-04-18

Jätteorder för Goodtech i Kaunisvaara

Goodtech har vunnit sitt fjärde stora och betydande uppdrag till den nya järnmalmsgruvan i Kaunisvaara utanför Pajala. Det senaste kontraktet, som är skrivet med Metso, avser ansvar för el- och instrumentinstallationer till den nya processanläggningen i Kaunisvaaragruvan och ordervärdet är närmare 135 miljoner svenska kronor.
2012-04-17

Goodtech vinner ytterligare order för Kaunisvaaragruvan

Goodtech har vunnit ännu en order mot ABB Schweiz för Northlands nya gruvetablering i Kaunisvaara utanför Pajala. I detta uppdrag ansvarar Goodtech för leverans av komplett elmontage för distribution av kraft, data och tele inom hela gruvområdet.
2012-03-29

Forslag om utbytte, aksjespleis og styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Styret i Goodtech ASA har godkjent årsrapporten og har besluttet å foreslå for generalforsamlingen et utbytte på NOK 0,08 per aksje for regnskapsåret 2011. Regnskapet for 2011 er uendret sammenlignet med rapporten for fjerde kvartal.
2012-03-28

Goodtech delaktig i utbyggnad av Måby transformatorstation

Vattenfall Eldistribution i Sundbyberg har valt Goodtech Projects & Services som partner i samband med utbyggnad och modernisering av Måby transformatorstation utanför Stockholm. 
2012-02-15

Goodtech bygger höglager för Skandinaviens största varuhus

Goodtech Solutions AB har fått kontrakt att leverera ett automatiskt höglager med manuella plockplatser till varuhuset Gekås i Ullared. Uppdraget är en systemleverans som omfattar allt från konstruktion till programmering, igångkörning och utbildning. 
2012-02-02

Goodtech har ingått ett internationellt ramavtal med Statoil Fuel & Retails AS

Goodtech Products AS har ingått ett ramavtal om leverans av Cross Over Prevention system till alla Statoil Fuel & Retail bensinstationer i Europa. Ramavtalet löper från 1 december 2011 till 31 dec 2014 med option på ytterligare 2 år.
2012-02-01

Goodtech automatiserer bildelsfabrik

Goodtech Solutions AB har skrivit kontrakt med Kongsberg Automotive angående utbyggnad och uppgradering av befintlig monteringslinje vid fabriken Pruszkow i Polen. Med ny helautomatisk monteringsutrustning ska produktionskapaciteten ökas.
2012-01-25

Goodtech uppgraderar fiskfoderfabrik

Goodtech har skrivit kontrakt med fiskfoderproducenten Ewos om uppgradering av fabriken på Bergneset. Fabrikens helautomatiska förpackningsanläggning levererades av Goodtech 2004 och var den första i sitt slag. Nu ska anläggningen uppgraderas för att öka produktionskapaciteten.
2012-01-18