Om Eitech

Specialister inom elteknik för professionella kunder

Med specialistkompetens inom elteknik skapar Eitech värde för professionella kunder inom bygg- och offentlig sektor, industri, infrastruktur och energi. Genom ansvarstagande visar Eitech vägen och levererar allt från kompletta projekt och helhetslösningar till löpande servicetjänster inom teknikområdena automation, infrateknik, installation och power. 

En tydlig affärsfilosofi tillsammans med engagerade och innovativa medarbetare som till stora delar även är delägare i Eitech är viktiga hörnstenar för att skapa långsiktiga och hållbara lösningar. Eitech omsätter närmare 2 miljarder svenska kronor och har drygt 1 200 medarbetare från Malmö i söder till Kiruna i norr.

 

picture missing
About Eitech