Hållbar infrastruktur

Eitech bidrar starkt till utvecklingen av samhället genom att erbjuda specialisttjänster och tekniska lösningar för uppgradering och nybyggnad av infrastruktur.

Vi har bred erfarenhet från arbete med tunnlar, signal- och säkerhetssystem för väg- och spårbunden trafik, samt även trafiksignaler, vägbommar, elkraftförsörjning och växlar.

Några av våra projekt inom Infrastruktur:

- Södra Länken
- Citytunneln
- Hallandsåsen
- Haparandabanan
- Citybanan
- Göteborg C
- Norra Länken
- Strängnäs - Härad