INAC Process AB

Stora delar av Eitechs verksamhet inom instrumentmontage drivs genom bolaget INAC Process AB (org. nr. 556675-2332). INAC är ett välkänt och etablerat varumärke inom installation och leverans av system och instrument till industri- och processanläggningar. http://www.inac.se

INAC Process AB
VD INAC Process AB

Magnus Falkman, VD INAC Process AB
+46 36 34 51 52 magnus.falkman@inac.se