Bolag inom Eitech

Eitechs verksamhet bedrivs genom ett antal bolag med teknisk tyngdpunkt på specialistområdena automation, infrateknik, installation och power.