Bolag inom Eitech

Eitechs verksamhet bedrivs genom ett antal bolag med olika inriktningar och specialistområden.