Eitech Engineering AB

Eitechs teknikverksamhet inom Automation, Kraft och Infra drivs i bolaget Eitech Engineering AB (org.nr. 556327-4314).

Eitech Engineering AB
VD Eitech Engineering AB

Jan Hintze, VD Eitech Engineering AB
+46 8 744 61 25 Jan.Hintze@eitech.se

Ekonomi och affärsstöd

Michael Karlsson, Ekonomi och affärsstöd
+46 8 744 61 82 michael.karlsson@eitech.se

Infra
Regionchef Infra System

Göran Jakobsson, Regionchef Infra System
+46 70 713 08 12 goran.jakobsson@eitech.se

Power
Regionchef Power Syd

Hans Engberg, Regionchef Power Syd
+46 31 67 27 51 hans.engberg@eitech.se

Enhetschef Power Umeå

Mikael Berg, Enhetschef Power Umeå
+46 90 15 46 95 mikael.berg@eitech.se

Enhetschef Power Sundsvall

Roland Karlsson, Enhetschef Power Sundsvall
+46 60 64 16 22 roland.karlsson@eitech.se