Eitech AB

Eitech AB (org. nr. 556730-9637) omfattar medarbetare i gemensamma funktioner som exempelvis IT, Ekonomi, HR, HMS (HälsaMiljöKvalitet) och Kommunikation.

Eitech AB
VD Eitech AB och VD Eitech Electro AB

Olle Backman, VD Eitech AB och VD Eitech Electro AB
+46 90 15 46 79 Olle.Backman@eitech.se

Business Support/HR-chef

Tobias Harnerud, Business Support/HR-chef
+46 90 15 46 32 tobias.harnerud@eitech.se

Ekonomichef

Elisabeth Johagen, Ekonomichef
+46 90 15 46 89 elisabeth.johagen@eitech.se