Media

I Eitechs mediabibliotek finns bland annat bilder, filmer och trycksaker för nedladdning. En del material finns tillgängligt från när verksamheten tillhörde Goodtech-koncernen. 

Allt material i biblioteket är fritt för publicering och användande. Dock måste alltid Eitech anges som källa.

Kontaktperson Media Jens Ålstig, Kommunikations- och Varumärkesansvarig
+46 90 15 46 20 jens.alstig@eitech.se