Referenser

Eitechs kunder är nöjda med den kvalitet som erbjuds och som skapar rätt värde. Det kan handla om att erbjuda standardlösningar, innovativa nyheter, fabrikatobundna lösningar, helhetslösningar eller produkter och delar i ett projekt.

Vi tänker relationer istället för transaktioner. Det finns fördelar med det lokala kontorets närhet, förankring och kännedom på orten, samtidigt som vi i det större perspektivet har förmåga till helhetslösningar, långsiktighet och erfarenhet från större och komplexa projekt.

I menyraden till vänster kan du läsa mer om några utvalda referensprojekt inom våra branschområden, där du även ser bredden i vårt erbjudande.

picture missing
picture missing