Energi & Värme

Eitech är rustade att bidra till att forma produktions- och distributionsanläggningar så att optimala lösningar uppnås med hänsyn till miljö, kostnad och leveranssäkerhet. Vårt erbjudande omfattar allt från projektering, konstruktion och leverans av montage och utrustning till kompletta skräddarsydda systemlösningar.

Våra kompetenta ingenjörer och montörer erbjuder ny- och ombyggnad av kraftstationer, reservkraftanläggningar, transformatorstationer, värme- och avfallsförbränningspannor och fjärrvärmeanläggningar etc. Gedigen kompetens inom drift- och övervakningssystem, samt processmontage gör att Eitech erbjuder kunden en passande lösning för varje anläggning.

För övervakning av anläggningar för energiproduktion och energidistribution är driftsäkerheten väsentlig. Eitech medverkar till samhällets förbättring av energisektorn genom leverans av kvalificerade tekniska lösningar inom elinstallation, processmontage, kraftförsörjning och automation.

Kontaktperson Energi & Värme Stefan Eriksson, Sälj- och marknadschef Power
+46 60 64 16 21 stefan.eriksson@eitech.se