Industri

Eitech är en fabrikatobunden systemleverantör inom industriell automation, med specialkompetens för processtyrning och robotiserad produktion. Inom processmontage hanterar vi alla elinstallationer från inkommande mellanspänning till fältgivare och styr- och övervakningssystem för industriprocesser. Vi erbjuder allt från enkla uppdrag inom service och underhåll till totalentreprenader av högsta komplexitet.

Eitechs leveranser bidrar till anläggningens utveckling genom att ge kunden funktion och flexibilitet genom hela anläggningens livslängd. Vi har ett stort processkunnande och även möjligheten att engagera stora resurser vid våra projekt och kan på så sätt begränsa avstängningstiden för en anläggning vilket ökar avkastning på kundens investering.

Kontaktperson Industri Jonas Bergqvist, Säljchef Industri
+46 920 20 17 38 Jonas.Bergqvist@eitech.se