Infrastruktur

Eitech är med och bygger stora infrastrukturprojekt i Sverige. Vi har till exempel utfört entreprenader för många av de stora vägtunnelprojekten i Stockholmstrakten det senaste decenniet.

Vi kan erbjuda allt från design, projektledning till installation, service och support. Givetvis erbjuder vi även serviceanmälan, löpande service samt avtal för förebyggande underhålls- och fullservice.

Eitech bidrar till utvecklingen av samhället genom att erbjuda tjänster och lösningar för uppgradering och nybyggnad av infrastruktur. Vi har bred erfarenhet från arbete med tunnlar, signal- och säkerhetssystem för väg- och spårbunden trafik, samt även trafiksignaler, vägbommar, elkraftförsörjning och växlar.

Kontaktperson Infrastruktur Gunnar Hammarström, Kundansvarig Järnväg
+46 21 10 63 36 gunnar.hammarstrom@eitech.se


Göran Jakobsson, Regionchef Infra System
+46 70 713 08 12 goran.jakobsson@eitech.se