Grafisk profil

Vår grafiska profil finns till för att ge direktiv, men också för att vägleda och inspirera till hur Eitech kan och skall kommunicera med sin omgivning.

Nedan finns bland annat Eitechs logotyp och Grafiska profil att ladda ned. Logotypen är fri att använda, men för att säkerställa logotypens tydlighet skall den hållas fri från text, bild och grafik etc.

Behöver du logotypen i ett annat format?
Har du frågor om vårt varumärke?

Tveka inte att kontakta oss!

Logotyp och designmanual

Kontaktperson Grafisk profil Jens Ålstig, Kommunikationschef
+46 90 15 46 20 jens.alstig@eitech.se