Studenter och nyexaminerade

Vi vill alltid rekrytera den bästa och mest kvalificerade talangen. Vi erbjuder bland annat ferie- och praktikplatser samt möjligheten att skriva examensuppsatser.

Visar det sig att du är rätt person finns alltid goda möjligheter till att få fast anställning.

Kontakta oss för mer information och förslag.

Kontaktperson Studenter och nyexaminerade Tobias Harnerud, HR-chef
+46 90 15 46 32 tobias.harnerud@eitech.se