Integritetspolicy digitala kanaler

Eitech AB samt ingående bolag i koncernen förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du ska förstå hur vi behandlar information om dig i Eitechs olika digitala kanaler redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

 

INSAMLING AV INFORMATION
På Eitechs webbplatser samlas data in för att underlätta analys av trafiken genom att vi får kännedom via Cookies om vem som har besökt webbplatsen vid en viss tidpunkt. Google-analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google så att vi kan känna igen återkommande besökare till webbplatsen. Genom att matcha en anonym, slumpmässigt genererad identifierare kan vi registrera information om hur du kom till webbplatsen, vilka sidor du besöker, alternativ som du väljer och hur du navigerar. Genom att övervaka denna information kan vi göra förbättringar på våra webbplatser. Google förbehåller sig också rätten till de insamlade uppgifterna.

Eitech har en digital portal där du kan skicka in jobbansökningar för att bli anställd hos Eitech. Informationen som tillhandahålls av dig används för att identifiera och utvärdera dig för tjänsten du sökt.

Eitech erbjuder dig även möjlighet att via det externa nyhetsrummet registrera dig för att ta del av nyheter och pressmeddelanden. I samband med detta samlar bolaget in personuppgifter som exempelvis namn och e-post. 

I vissa fall kan du via Eitechs digitala kanaler anmäla dig till event och utbildningar. Om du anmäler dig behandlas dina Personuppgifter i syfte att kunna hantera och svara på dina intresseanmälningar och anmälningar. Om du anmäler dig till ett event eller en utbildning kommer vi även att använda dina personuppgifter för att kunna utföra eventet eller utbildningen. Om du väljer att delta i tävlingar som arrangeras av Eitech behandlas dina Personuppgifter i syfte att administrera tävlingen, bestämma priser och kommunicera med deltagarna.

Eitech har olika aktiva profiler i sociala medier, exempelvis Facebook, Instagram, LinkedIn och Youtube. I plattformarna publiceras artiklar, bilder och videos i syfte att marknadsföra Eitech. När något publiceras i kanalerna på sociala medier kan vi komma att behandla Personuppgifter såsom namn och foto. Vi behandlar endast dina Personuppgifter för nämnda syften om du har gett oss ditt samtycke eller, om det är nödvändigt, din förälders eller målsmans samtycke.

Eitech kan även i undantagsfall samla in Personuppgifter från andra källor när vi mäter och analyserar vår aktivitet i exempelvis sociala medier (t.ex. från utgivna artiklar och kanaler i sociala medier).

 

SÄKERHET
Eitech skyddar dina personuppgifter genom olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering om/när känsliga uppgifter behandlas.

 

ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN
Eitech använder information som du har lämnat för att bättre kunna tillgodose dina behov och för att kunna ge dig en bättre service. Vi kan också kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller genom olika erbjudanden genom direkt marknadsföring.

Eitech kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer av lagstiftning eller om det krävs i samband med utförande av tjänst. Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för.

 

HUR LÄNGE HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
Eitech bevarar dina Personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som framgår i denna Integritetspolicy, om inte en längre bevarandeperiod krävs eller är tillåten enligt gällande lagstiftning.

 

RÄTTELSE OCH INSYN
Vi strävar efter att den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de Personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss.

Kontaktperson Integritetspolicy digitala kanaler Olle Åberg, HR-chef Eitech AB
+46 90 15 54 44 olle.aberg@eitech.se


Eitech GDPR,
+46 90 15 46 00 gdpr@eitech.se