Integritetspolicy kamerabevakning

I Stockholm kamerabevakar Eitech Electro AB säkerhetsklassade utrymmen samt kontors- & lagerlokaler.

Kamerabevakningen sker med stöd av intresseavvägning.

Syftet med kamerabevakningen
- Den är ett hjälpmedel för att förhindra och utreda brott. 
- Om ett brott begåtts ska även möjligheten finnas att bistå polisen med utredningsmaterial i form av inspelningar från bevakningskamerorna.

För att kunna tillgodose detta sparar vi inspelat material i två veckor och därefter raderas det automatiskt.
 
Begära radering av material

Kontakta oss på mailadress gdpr@eitech.se om du som besökare vill begära att vi raderar material där du kan ha blivit filmad.  

 

Synpunkter och mer information
Har du synpunkter på vår kamerabevakning är du välkommen att vända dig till Datainspektionen på mailadress datainspektionen@datainspektionen.se eller på telefon 08-657 61 00.

På Datainspektionens webbplats finner du även mer information om kamerabevakning. 
 

Kontaktperson Integritetspolicy kamerabevakning Eitech GDPR,
+46 90 15 46 00 gdpr@eitech.se