Juridisk information

Webbplatsen (www.eitech.se) ägs och driftas av Eitech AB (org.nr: 556730-9637).

Vänligen läs noggrant igenom villkoren nedan innan du besöker eller använder någon av Eitechs digitala kanaler. Genom att besöka eller använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. 

Regler och allmänna villkor för användning
Eitech äger alla rättigheter, och i synnerhet immateriella rättigheter, till denna webbplats och dess innehåll, inklusive reproduktionsrättigheter. Därmed är delvis eller hel reproduktion av denna webbplats eller dess innehåll strängt förbjudet utan Eitechs skriftliga tillstånd. 

Webbplatsen och allt innehåll, inklusive texter, illustrationer, logotyper, företagsnamn, produkter och fotografier är exklusiv egendom tillhörande verksamhet kopplat till Eitech. Eitech är ett registrerat varumärke och all reproduktion och/eller återanvändning och/eller utnyttjande, helt eller delvis, är därför förbjuden, och Eitech frånsäger sig allt ansvar för sådana handlingar.

Informationen på den här webbplatsen är inte avtalsenlig och kan komma att ändras utan förvarning. Eitech har som målsättning att alltid tillhandahålla tillförlitligt innehåll på denna webbplats, men ger inga garantier att innehållet är fritt från felaktigheter eller att information utelämnats. Därmed kan Eitech inte hållas ansvarigt för eventuella fel, brister eller för avsaknad av information eller tjänster.

Eitech frånsäger sig även allt ansvar för HTML-länkar på den här webbplatsen som leder direkt till andra webbplatser eller internet-resurser i allmänhet.

Användare av denna webbplats använder den uteslutande på egen risk och Eitech ger inga garantier med avseende på användning, vare sig direkt eller indirekt.

Besökare på denna webbplats rekommenderas att tillåta tillfällig lagring av cookies för att underlätta navigering på webbplatsen. Användare kan avböja cookies genom att bland annat konfigurera sin webbläsare.

Insamling av information på denna webbplats läser du mer om i Eitechs integritetspolicy för digitala kanaler.