Kvalitet

Vårt samarbete med kunderna bygger på långsiktighet, partnerskap och ömsesidigt förtroende. Vi vill att våra kunder ska uppleva oss som affärsmässiga, engagerade, kompetenta och att vi står för kvalitet och omtanke i allt vi gör.

Därför har vi bl.a. vårt eget verksamhetsledningssystem, som enkelt kan skräddarsys och projektanpassas. Idag är systemet kvalificerat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och omfattar hela Eitech-koncernen med moderbolaget Eitech AB som innehavare av huvudcertifikatet.

Detta gäller även vår behörighet att arbeta inom kraftindustri och kvalifikationer mot bland annat Trafikverket, vilket är möjligt genom att vi har prekvalificeringscertifikat från Achilles Utilities och TransQ. 

Vi är även en certifierad anläggarfirma inom områdena brandlarm, inbrottslarm och CCTV. Därmed hanterar vi hela spannet för kompletta säkerhetslösningar och utmaningar.

 

Kvalitetspolicy

Vi skall vara

-    engagerade och lönsamma
-    kundfokuserade och långsiktiga
-    innovativa och presterande

och därigenom säkerställa att verksamheten uppfyller våra kunders, medarbetares, leverantörers, samarbetspartners och andra intressenters ställda krav.

Vi skall utveckla en verksamhetsmiljö som stimulerar till ett systematiskt förbättringsarbete och som leder till att kvalitetsarbete naturligt integreras i alla medarbetares vardag.

Miljöpolicy

Vi skall verka för ett hållbart samhälle genom att:
-    våra medarbetare har kunskap för att hantera miljöfrågorna i verksamheten och följer gällande miljölagstiftning för sitt verksamhetsområde och det land vi arbetar i
-    våra kunder erbjuds energieffektiva och miljövänliga lösningar och service inom automation, installation, industriteknik, järnvägsteknik och kraftteknik
-    vi gör, i vår verksamhet och i våra uppdrag, miljöbedömningar för att minska risken för miljöbelastningar eller olyckor
-    vi strävar efter att minimera resandet och förbättrar systematiskt vår fordonspark ur miljösynpunkt
-    vi stimulerar till ett systematiskt förbättringsarbete

picture missing