Kvalitet

Vårt samarbete med kunderna bygger på långsiktighet, partnerskap och ömsesidigt förtroende. Vi vill att våra kunder ska uppleva oss som affärsmässiga, engagerade, kompetenta och att vi står för kvalitet och omtanke i allt vi gör.

Till stöd har vi bl.a. vår egen verksamhetsportal (VP), som enkelt kan skräddarsys och projektanpassas – ett systemstöd i arbetet med projekt- och processtyrning och uppföljning samt dokumenthantering. Där processerna visas i olika flöden och länkas till rutiner, checklistor, mallar och annat som finns till stöd för att driva vår verksamhet på ett tillfredsställande sätt samt som uppfyller interna såväl som externa löften, mål och krav.

Interna enhets- och projektrevisioner genomförs kontinuerligt för att säkerställa att verksamhetsledningssystemet tillämpas, fungerar ändamålsenligt, att vi följer tillämpliga lagar och förordningar, kundkrav samt att uppställda mål uppnås.
Vår verksamhetsportal är idag kvalificerat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete baseras även på, och uppfyller kraven i AFS2011:1.

Vi omfattas även av andra kvalifikationer, ex vår behörighet att arbeta inom kraftindustri och kvalifikationer mot bland annat Trafikverket, vilket är möjligt genom att vi har prekvalificeringscertifikat från Achilles Utilities och TransQ.

Vi har även verksamhet som är certifierad anläggarfirma inom områdena brandlarm, inbrottslarm och CCTV. Därmed hanterar vi hela spannet för kompletta säkerhetslösningar och utmaningar.

Kontaktperson Kvalitet Sara Gustafsson, Kvalitet- och Miljöansvarig (Eitech AB)
+46 90 15 46 44 sara.gustafsson@eitech.se


Anni Lindquist, HSEQ-Manager (Eitech Electro AB)
+46 31 67 27 92 anni.lindquist@eitech.se


picture missing
picture missing