VINCI Energies övriga varumärken i Norden

I en värld i ständig förändring erbjuder VINCI Energies Nordic tjänster som stödjer utvecklingen inom områdena: digitalisering och energiomställning. De globala och lokala varumärkena är Actemium, Axians, Emil Lundgren, Conductor, Eitech, INAC Process, Processkontroll och Processkontroll Elektriska.

Actemium är Vinci Energies internationella varumärke inom industrella processer.

Axians är VINCI Energies varumärke inom informations- och kommunikationsteknik (ICT).

Emil Lundgren är ett varumärke inom VINCI Energies Nordic och en av Sveriges ledande elinstallatörer

Conductor AS tillhandahåller tjänster inom el- och instrumentinstallation.

Processkontroll Elektriska, tillhandahåller tjänster inom el- och tele-installation, elkonstruktion och automation.

Processkontroll, tillhanda håller tjänster inom el, automation, styr och reglerteknik.