Eitech - en del av VINCI Energies

Sedan januari 2018 är Eitech en del av VINCI Energies.

 

Om VINCI Energies Nordic
I en värld i ständig förändring erbjuder VINCI Energies Nordic tjänster som stödjer utvecklingen inom områdena: digitalisering och energiomställning. Våra globala och lokala varumärken Actemium, Axians, Emil Lundgren, Conductor, Eitech, Inac Process, Processkontroll och Processkontroll Elektriska erbjuder ett brett utbud av tjänster inom våra affärsområden industri, service och ICT. Vi är organiserade i autonoma affärsenheter för att vara nära kunden och lyhörda för den lokala marknaden. Samtidigt har vi tillgång till ett nätverk över hela världen. Vi tillhör VINCI Energies som i sin tur tillhör VINCI med nästan 200 000 anställda i över hundra länder.

Om VINCI Energies
I en värld som är i ständig förändring, fokuserar VINCI Energies på anslutningar, prestanda, energieffektivitet och data. Vi påskyndar utbyggnaden av nya tekniker och stödjer två stora förändringar: digitaliseringen och energitransformeringen. Med stark regional förankring och agil organisationsstruktur ökar VINCI Energies affärsenheter tillförlitligheten, säkerheten och effektiviteten för energi-, transport- och kommunikationsinfrastruktur, fabriker och byggnader.

Om VINCI
Vinci är en global aktör inom koncessioner och konstruktion, med nästan 200 000 anställda i cirka 100 länder. Vi konstruerar, finansierar, bygger och driver infrastruktur och anläggningar som bidrar till mobilitet och förbättringar i vardagen. Vi tror på helhetslösningar, utöver ekonomiska och finansiella resultat, åtar vi oss att stödja miljö- och socialt arbete. Eftersom våra projekt ligger i allmänhetens intresse, anser vi att det är avgörande för affärsverksamheten att skapa en dialog med våra intressenter. VINCIs mål är att skapa långsiktigt värde för sina kunder, aktieägare, anställda, partners och för samhället i stort.

Kontaktperson Eitech - en del av VINCI Energies Olle Backman, Koncernchef Eitech
+46 90 15 46 79 olle.backman@eitech.se


picture missing