Organisation

Eitechs verksamhet bedrivs genom ett antal bolag med olika inriktningar och specialistområden.  

Eitech AB (org. nr. 556730-9637) omfattar medarbetare för koncernens gemensamma funktioner som exempelvis IT, Administration & Ekonomi, HR, KHMS (KvalitetHälsaMiljöKvalitet) och Kommunikation.

Eitech Electro AB (org.nr 556469-0732 org) är bolaget där koncernens installation- och entreprenadverksamhet ryms. 

Eitech Engineering AB (org.nr. 556327-4314) är Eitechs teknikbolag där bland annat koncernens specialister inom Kraftanläggningar och Järnväg samlas.

Eitech International AB (org.nr. 559039-8433) är Eitechs bolag som utför projekt i utlandet i samarbete med våra partners och kunder. 

INAC Process AB (org. nr. 556675-2332). Stora delar av Eitechs verksamhet inom instrumentmontage drivs genom bolaget INAC Process AB. INAC är ett välkänt och etablerat varumärke inom installation och leverans av av system och instrument till industri- och processanläggningar. 

Kontaktperson Organisation Olle Backman, Koncernchef
+46 90 15 46 79 olle.backman@eitech.se


picture missing