Nollvision – #ingaskadorpåjobbet

Eitech har som målsättning att besitta branschens effektivaste projektgenomförande och metoder med kompetent personal med säkerhet, kunderna och medarbetaren i fokus.

- Allas vår hälsa och säkerhet är av högsta prioritet

- Nollvision avseende skador och olyckor i samband med arbete – #ingaskadorpåjobbet

- KHMS arbetet ska genomsyra hela processen från anbudsskede, under planerings- och genomförandefas.

Arbetet mot vår nollvision fortsätter, allas bidrag (våra medarbetare, kunder, leverantörer, underentreprenörer och partners),  är avgörande för att vi ska lyckas!

Kontaktperson Nollvision – #ingaskadorpåjobbet Susanne Häggström, Arbetsmiljö- och säkerhetsansvarig
+46 90 15 46 17 susanne.haggstrom@eitech.se


picture missing