Våra ägare

Eitech ägs av en dynamisk mix av grundare, externa investorer och närmare 500 medarbetare.

Alla med ett stort intresse och incitament att bidra till koncernens framgång.

Ägare

% av kapitalet

Familjen Tannergård (grundare)

56%

Externa investorer

31%

Personal

13%

 

Styrelsedokument inför årsstämman 2017 

Kontaktperson Våra ägare Olle Backman, Koncernchef Eitech
+46 90 15 46 79 olle.backman@eitech.se