Whistleblowing

Eitechs vision är att visa vägen genom ansvarstagande, och som ett led i detta strävar vi efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. 

Eitechs pålitlighet bygger på att vårt dagliga bidrag utgår från företagets vision och ledord samt uppförandekod som följer de av FN tio fastställda principer (Global Compact) samt byggbranschens överenskommelse mot korruption (ÖMK).

För att säkerställa att detta efterlevs är vi öppna för att ta emot information och agera på eventuella avsteg från vårt etiska förhållningssätt. Anmälan kan utföras av vem som helst och helt anonymt på en fristående sida tillhandahållen av en extern part, WhistleB.

Klicka här för att läsa mer om Eitechs tjänst för Whistleblowing samt för att komma direkt till anmälningssidan.

Informationen och anmälningssidan når du även via externa länken: https://report.whistleb.com/Eitech