Strategisk plattform

Det sägs ofta att allt sitter i väggarna när det gäller ett företags framgång och tillväxt samt kultur och värderingar. Visst är det så, inget företag blir bättre än ambitions- och kvalitetsnivån på sina medarbetare.

Ett gott resultat och en god företagskultur skapas och växer fram genom våra dagliga handlingar, vårt bemötande, vårt agerande, vår kommunikation och de val vi gör i vardagen. 
Eitech tror på medarbetarens vilja och förmåga. Därför maximerar vi potentialen för våra medarbetare att göra affärer, med få hinder och regler, men inom ramen för vår gemensamma värdegrund och i våra ledord.

Kort sagt, hur vi är när vi är som bäst i mötet med kunden, medarbetare, samarbetspartnern och samhället.

Elteknik med ansvar

 

Eitechs vision;

Visar vägen genom ansvarstagande​

 

Eitechs affärsidé;

Vi skapar värde som specialister inom elteknik för professionella kunder