Event

I vår digitaliserade omvärld och i det snabba tempo där vi alla befinner oss ska vi inte underskatta tillfället där människor, tjänster och produkter fysiskt finns på samma plats. 

Kontaktperson Event Jens Ålstig, Kommunikationschef
+46 90 15 46 20 jens.alstig@eitech.se


picture missing