Events

I vår digitaliserade omvärld och i det snabba tempo där vi alla befinner oss ska vi inte underskatta de tillfällen där köpare, säljare samt tjänster och produkter fysiskt finns på samma plats.

Kontaktperson Events Jens Ålstig, Kommunikationschef
+46 90 15 46 20 jens.alstig@eitech.se


picture missing