Elinstallation

Närmare 700 elektriker fördelad på mer än 20 orter i Sverige. Eitech har styrkan, närheten och framförallt specialistkompetensen inom elteknik för att utföra ditt framtida installationsprojekt.

Fördelen med Eitech som partner är att vi kan bistå med alla typer av elinstallationer, från traditionella el-, belysnings- och svagströmsinstallationer till högspänning upp till 400 kV. Med både hjärna och hjärta utför vi allt från snabba, enkla och löpande serviceuppdrag till totalentreprenader med hög komplexitet samt teknisk innehåll. 

Till framförallt bygg- och den offentliga sektorn utför Eitech traditionella el- och belysningsinstallationer samt installationer av säkerhets- och kommunikationslösningar för ljud, bild och data.

Vi erbjuder även service och underhåll av system och anläggningar. Där våra serviceelektriker bistår med förebyggande underhåll, reparationer och utbildning av driftspersonal. I tillägg till detta erbjuds också felavhjälpning, support samt modernisering och uppgradering av utrustning.

Eitech är även certifierad anläggarfirma inom områdena brandlarm, inbrottslarm och CCTV. Vilket är en kvittens på kvalitativa tjänster inom hela spannet för kompletta säkerhetslösningar.

 

picture missing
picture missing