Instrument- och processmontage

Med mer än 40 år i branschen är Eitech och dotterbolaget INAC Process AB en viktig aktör inom instrument- och processmontage. Tillsammans har bolagen den erfarenhet och specialistkompetens som krävs för att installera och leverera system och apparater till industri- och processanläggningar, där det ställs höga krav på drift- och personsäkerhet samt miljö.

Vi är en oberoende leverantör av system/instrumentering och har god kompetens av alla tongivande produkter från globala instrumentleverantörer. Vi opererar i ett internationellt segment och levererar lösningar inom ett brett spektrum från projektledning och projektgenomförande till leverans av utrustning, montage och service.

Våra montörer och tekniker har god kompetens inom installation av mätande instrument i processer, fältutrustning, korskoppling, pneumatik, klen- och skyddsrör samt fältbussar. Vi levererar även tjänster såsom materialval, skåptillverkning, fiberkontaktering  hot-melt, lim, svets och crimp samt tillhörande tester vanlig dB-mätning samt OTDR.

Eitechs och INACs erbjudande inom processmontage omfattar alla elinstallationer från inkommande mellanspänning till fältgivare och styr- och övervakningssystem för industriprocesser. Vi hanterar processmontage för allt från 24 V till 20 kV inom industrianläggningar som avser tillverkningsprocessen.
För oss är vardagen att arbeta i krävande miljöer och att ansvara för projekt som genomförs med tuffa tidplaner och arbete i skift.

picture missing
picture missing