El

Elkraft ligger i vårt DNA. Vi hanterar allt från kompletta kraftförsörjningsanläggningar för järnväg, tunnelbana och spårväg till elkraftanläggningar utmed banan och växelvärmeinstallationer. 

Kombinationen av våra utpräglade järnvägsspecialister tillsammans med företagets kompetens inom kraftförsörjning samt vår montörsstyrka om cirka 650 montörer innebär att vi har stor kapacitet att mobilisera då det behövs.