Kraftanläggningar

Eitech bygger nyckelfärdiga anläggningar för kraftförsörjning av järnväg, spårväg och tunnelbana samt vägtunnlar. 

Vi kombinerar Eitechs specialistkompetens för kraftanläggningar inom spänningsområdet 10-400 kV med utmärkande kompetens inom anläggningar för enfas 16,7 Hz, likströmsanläggningar och andra järnvägsspecifika elkraftsystem.