Signal

Eitech projekterar, bygger på verkstad, monterar och tar i drift på anläggningsplatsen. Vi har kunskap om alla de vanliga ställverken; M59, M65, M77, M85, M95 samt flera av de som finns inom SLs anläggningar.

Eitech har bland annat levererat den yttre anläggningen som en totalentreprenad för Haparandabanans ERTMS. Naturligtvis hanteras signalsystemens andra delar som linjeblockering, ATC och vägskydd.