Tele

Eitechs telekunnande sträcker sig över de kommunikations- och övervakningssystem som normalt ingår i en järnvägsentreprenad.

Vi konstruerar och levererar bland annat stationsinformationssystem. Med egen kompetens ansvaras även för CCTV, brand- och inbrottslarm.