El, signal, tele & kraft för järnväg

Eitechs verksamhet för järnväg är unik med egna entreprenadkunniga projektörer och projektledning samt stödfunktioner som är vana att hantera både projektering och byggnationer. Detta spetsas ytterligare med en egen verkstad inriktad mot järnväg.

Eitech har sin tekniska tyngd inom el, signal, tele och kraftanläggningar, men utför även BEST-entreprenader. Kompetensen kompletteras med en erfaren och stor installationsverksamhet. 

Samtidigt har Eitech även valt att arbeta mycket med utförandeentreprenader – med fokus på produktion – allt för att skapa en framtidsinriktad helhet.

Sedan järnvägsstarten 2008 har omsättningen inom järnväg flerdubblats och Eitech har lyckats ta med sig flertalet goda referensuppdrag i sitt bagage.

Nu fortsätter vi med full fart längs spåret.

 

Kontaktperson El, signal, tele & kraft för järnväg Karl-Jörgen Mathiasson, Projektchef Infra
+46 21 10 63 32 karl-jorgen.mathiasson@eitech.se


Göran Jakobsson, Regionchef Infra System
+46 90 15 46 00 goran.jakobsson@eitech.se


Gunnar Hammarström, Säljchef Infra
+46 21 10 63 36 gunnar.hammarstrom@eitech.se


picture missing
picture missing